Justerat protokoll från Tekniska nämnden 2021-09-01

Protokollet från Tekniska nämndens sammanträde 2021-09-01 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-01

Paragrafer:

§ 80-89

Tillkännagivandet publicerades:

2021-09-08

Tillkännagivandet tas bort:

2021-09-30

Protokollet förvaras:

Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

Sidan uppdaterad 2021-09-08