Justerat protokoll från Gemensamma överförmyndarnämnden 2021-09-30

Protokollet från Gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde 2021-09-30 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Gemensamma överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-30

Paragrafer:

§ 11-17

Tillkännagivandet publicerades:

2021-09-30

Tillkännagivandet tas bort:

2021-10-22

Protokollet förvaras:

Överförmyndarnämndens kansli, Österäng

Sidan uppdaterad 2021-09-30