Justerat protokoll från Miljö- och samhällsnämnden 2021-09-29

Protokollet från Miljö- och samhällsnämndens sammanträde 2021-09-29 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Miljö- och samhällsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-09-29

Paragrafer:

§166-203

Tillkännagivandet publicerades:

2021-10-05

Tillkännagivandet tas bort:

2021-10-27

Protokollet förvaras:

Samhällsbyggnad

Sidan uppdaterad 2021-10-05