Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2021-10-07, sekretess

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-10-07, sekretess är nu justerat och finns på papper

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-10-07

Paragrafer:

§§ 330-331

Tillkännagivandet publicerades:

2021-10-07

Tillkännagivandet tas bort:

2021-10-29

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet 2021-10-07 finns på papper

Sidan uppdaterad 2021-10-07