Justerat protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2021-11-10

Protokollet från kultur- och fritidsnämnden sammanträde 2021-11-10 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-11-10

Paragrafer:

§§ 111-126

Tillkännagivandet publicerades:

2021-11-16

Tillkännagivandet tas bort:

2021-12-08

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, rådhuset

Sidan uppdaterad 2021-11-16