Justerat protokoll från utvecklingsutskottet 2021-08-25

Protokollet från utvecklingsutskottets sammanträde 2021-08-25 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Utvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum:

2021-08-25

Paragrafer:

§§ 14-15

Tillkännagivandet publicerades:

2021-11-16

Tillkännagivandet tas bort:

2021-12-08

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Aktuella handlingar:

Protokoll UU 2021-08-25

Sidan uppdaterad 2021-11-16