Justerat protokoll från Kommunrevisionen 2021-11-11

Protokollet från Kommunrevisionens sammanträde 2021-11-11 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum:

2021-11-11

Paragrafer:

§33-34

Tillkännagivandet publicerades:

2021-11-23

Tillkännagivandet tas bort:

2021-12-15

Protokollet förvaras:

Kommunrevisionen

Sidan uppdaterad 2021-11-23