Justerat protokoll från kommunfullmäktige 2021-11-18

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-18 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2021-11-18

Paragrafer:

§§ 272 - 293

Tillkännagivandet publicerades:

2021-11-25

Tillkännagivandet tas bort:

2021-12-17

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2021-11-25