Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2022-04-27, sekretess

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-04-27, sekretess är nu justerat och finns tillgängligt på papper.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-04-27

Paragrafer:

§§ 108 - 148

Tillkännagivandet publicerades:

2022-04-27

Tillkännagivandet tas bort:

2022-05-20

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på papper

Sidan uppdaterad 2022-04-28