Justerat protokoll från kommunstyrelsen 2022-04-28

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-28 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2022-04-28

Paragrafer:

§§ 151-152

Tillkännagivandet publicerades:

2022-04-29

Tillkännagivandet tas bort:

2022-05-23

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Sidan uppdaterad 2022-04-29