Direktjusterat protokoll från Miljö- och samhällsnämnden 2022-05-02

Protokollet från Miljö- och samhällsnändens sammanträde 2022-05-02, omedelbar justering §§ 94-95, är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Miljö- och samhällsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-05-02

Paragrafer:

§§ 94-95

Tillkännagivandet publicerades:

2022-05-02

Tillkännagivandet tas bort:

2022-05-24

Protokollet förvaras:

Samhällsbyggnad

Sidan uppdaterad 2022-05-02