Flyttning av segelbåt

Östersunds kommun har enligt beslut i Tekniska nämnden flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Östersunds kommun har, enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129), förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198) och efter beslut av Tekniska nämnden, flyttat följande fordon till kommunens särskilda uppställningsplats.

Om ägaren inte hämtat fordonet inom tre månader tillfaller äganderätten till fordonet Östersunds kommun.

Kungörelse

Ärende:

Flyttning av segelbåt

Registreringsnummer:

-

Fabrikat:

RC Segelbåt m. Trailer

Ursprunglig uppställningsplats:

Nedanför Lugnviksvägen/Jamtli

Fordon hämtas senast:

2022-08-03

Kungörelsen publicerades:

2022-05-03

Kungörelsen tas bort:

2022-08-03

Sidan uppdaterad 2022-05-03