Justerat protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2022-04-27

Protokollet från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-04-27 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-04-27

Paragrafer:

§§ 28-34

Tillkännagivandet publicerades:

2022-05-03

Tillkännagivandet tas bort:

2022-05-25

Protokollet förvaras:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2022-05-03