Justerat protokoll från kommunfullmäktige 2022-04-28

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-28 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2022-04-28

Paragrafer:

§§ 80-105

Tillkännagivandet publicerades:

2022-05-03

Tillkännagivandet tas bort:

2022-05-25

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Sidan uppdaterad 2022-05-03