Justerat protokoll från Miljö- och samhällsnämnden 2022-05-02

Protokollet från Miljö- och samhällsnämndens sammanträde 2022-05-02 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Miljö- och samhällsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-05-02

Paragrafer:

§§ 88-111

Tillkännagivandet publicerades:

2022-05-04

Tillkännagivandet tas bort:

2022-05-26

Protokollet förvaras:

Samhällsbyggnad

Sidan uppdaterad 2022-05-04