Justerat protokoll från Social- och arbetsmarknadsnämnden
2022-04-27

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-04-27 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-04-27

Paragrafer:

§§ 35 - 47

Tillkännagivandet publicerades:

2022-05-06

Tillkännagivandet tas bort:

2022-05-30

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2022-05-06