Justerat protokoll från Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2022-05-09

Protokollet från Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan sammanträde 2022-05-09 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Sammanträdesdatum:

2022-05-09

Paragrafer:

§8-13

Tillkännagivandet publicerades:

2022-05-10

Tillkännagivandet tas bort:

2022-06-01

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Sidan uppdaterad 2022-05-10