Underrättelse om beviljat bygglov

Fastigheten ABC-boken 11

Bygglov har beviljats för en återvinningsstation med tillhörande plank på fastigheten ABC-boken 11. Berörda sakägare med flera har möjlighet att yttra sig under perioden den 26/2-22/3 2022. Inga synpunkter inkom.

Som berörd granne kan du överklaga beslutet senast 4 juni 2022.

Skicka eventuellt överklagande till: Samhallsbyggnad@ostersund.se

Kom i håg att ange ärendenummer: L 2022-28

Kontakta kundcenter, Östersunds kommun för att ta del av handlingarna.

Kungörelse

Ärende:

L 2022-28

Beskrivning:

Beviljat bygglov

Yttrande senast:

2022-06-04

Yttrande lämnas till:

Kungörelsen publicerades:

2022-05-14

Kungörelsen tas bort:

2022-06-05

Handlingen förvaras:

Samhällsbyggnad

Sidan uppdaterad 2022-05-14