Justerat protokoll från kommunstyrelsen 2022-06-07

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-07 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2022-06-07

Paragrafer:

§§ 108-202 samt 204-226

Tillkännagivandet publicerades:

2022-06-13

Tillkännagivandet tas bort:

2022-07-05

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Sidan uppdaterad 2022-06-13