Kommunfullmäktige sammanträder 2022-06-20

Måndag den 20 juni klockan 09.30 sammanträder kommunfullmäktige i Aulan på Österäng.

Tillkännagivande av sammanträde

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum och tid:

2022-06-20, klockan 09.30

Plats:

Aulan, Österäng

Tid för allmänhetens frågestund:

13.00

Sidan uppdaterad 2022-06-13