Justerat protokoll från Tekniska nämnden 2022-06-15

Protokollet från tekniska nämndens sammanträde 2022-06-15 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2022-06-15

Paragrafer:

§ 80

Tillkännagivandet publicerades:

2022-06-15

Tillkännagivandet tas bort:

2022-07-07

Protokollet förvaras:

Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

Sidan uppdaterad 2022-06-15