Justerat protokoll från Kommunrevisionen 2022-06-16

Protokollet från Kommunrevisionens sammanträde 2022-06-16 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum:

2022-06-16

Paragrafer:

§ 18

Tillkännagivandet publicerades:

2022-06-17

Tillkännagivandet tas bort:

2022-07-08

Protokollet förvaras:

Revisionskontoret

Sidan uppdaterad 2022-06-17