Justerat protokoll från Samordningsförbundet Jämtlands län 2022-06-10

Protokollet från Samordningsförbundet Jämtlands län sammanträde 2022-06-10 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

 Samordningsförbundet Jämtlands län

Sammanträdesdatum:

2022-06-10

Paragrafer:

§6-9

Tillkännagivandet publicerades:

2022-06-17

Tillkännagivandet tas bort:

2022-07-08

Protokollet förvaras:

 Samordningsförbundet Jämtlands län

Sidan uppdaterad 2022-06-17