Justerat protokoll från utvecklingsutskottet 2022-06-13

Protokollet från utvecklingsutskottets sammanträde 2022-06-13 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Utvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum:

2022-06-13

Paragrafer:

§ 9

Tillkännagivandet publicerades:

2022-06-17

Tillkännagivandet tas bort:

2022-07-09

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Sidan uppdaterad 2022-06-17