Justerat protokoll från kommunstyrelsen 2022-06-14 samt 2022-06-20

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-14 samt 2022-06-20 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2022-06-14 samt 2022-06-20

Paragrafer:

§§ 227 - 244

Tillkännagivandet publicerades:

2022-06-20

Tillkännagivandet tas bort:

2022-07-12

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2022-06-20