Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2022-06-21

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-06-21 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-06-21

Paragrafer:

§§ 60-64

Tillkännagivandet publicerades:

2022-06-22

Tillkännagivandet tas bort:

2022-07-14

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2022-06-22