Justerat protokoll från social-och arbetsmarknadsnämnden
2022-06-21, sekretess

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-06-21, sekretess är nu justerat och finns tillgängligt på papper.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-06-21

Paragrafer:

§§ 177 - 241

Tillkännagivandet publicerades:

2022-06-22

Tillkännagivandet tas bort:

2022-07-14

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på papper

Sidan uppdaterad 2022-06-22