Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2022-06-21

Protokollet från Vård- och omsorgnsämndens sammanträde 2022-06-21 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-06-21

Paragrafer:

§32-42

Tillkännagivandet publicerades:

2022-06-23

Tillkännagivandet tas bort:

2022-07-15

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsnämnden

Sidan uppdaterad 2022-06-23