Justerat protokoll från Social- och arbetsmarknadsnämnden 2022-07-29, sekretess

Protokollet från Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-07-29 är nu justerat och finns på papper.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-07-29

Paragrafer:

§§ 242 - 246

Tillkännagivandet publicerades:

2022-07-29

Tillkännagivandet tas bort:

2022-08-20

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet 2022-07-29 finns på papper

Sidan uppdaterad 2022-07-29