Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2022-09-15, sekretess

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-09-15, sekretess är nu justerat och finns tillgängligt på papper.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-09-15

Paragrafer:

§ 290

Tillkännagivandet publicerades:

2022-09-15

Tillkännagivandet tas bort:

2022-10-07

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på papper

Sidan uppdaterad 2022-09-15