Justerat protokoll från utvecklingsutkottet 2022-08-25

Protokollet från utvecklingsutskottets sammanträde 2022-08-25 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Utvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum:

2022-08-25

Paragrafer:

§ 10

Tillkännagivandet publicerades:

2022-09-21

Tillkännagivandet tas bort:

2022-10-13

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2022-09-21