Justerat protokoll från valnämnden 2022-09-14

Protokollet från valnämndens sammanträde 2022-09-14 är nu justerat och finns tillgängligt i kommunens diarium på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Valnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-09-14

Paragrafer:

§§ 29-33

Tillkännagivandet publicerades:

2022-09-21

Tillkännagivandet tas bort:

2022-10-13

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2022-09-21