Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2022-09-21, sekretess

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-09-21, sekretess är nu justerat och finns tillgängligt på papper.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-09-21

Paragrafer:

§§ 291 -326

Tillkännagivandet publicerades:

2022-09-22

Tillkännagivandet tas bort:

2022-10-14

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet 2022-09-21 finns på papper

Sidan uppdaterad 2022-09-22