Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2022-09-22

Protokollet från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2022-09-22 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-09-22

Paragrafer:

§§ 43-53

Tillkännagivandet publicerades:

2022-09-28

Tillkännagivandet tas bort:

2022-10-19

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsnämnden

Sidan uppdaterad 2022-09-29