Justerat protokoll från Kommunstyrelsen 2022-11-08

Protokollet från Kommunstyrelsen sammanträde 2022-11-08 är nu justerat och finns tillgängligt på kommunens diarium på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2022-11-08

Paragrafer:

§§ 329, §§ 331-359

§ 330 justerades omedelbart och anslogs 2022-11-09 - 2022-12-01

Tillkännagivandet publicerades:

2022-11-15

Tillkännagivandet tas bort:

2022-12-07

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2022-11-15