Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2022-11-21, sekretess

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2022-11-2, sekretess är nu justerat och finns tillgängligt på papper.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-11-21

Paragrafer:

§ 350

Tillkännagivandet publicerades:

2022-11-21

Tillkännagivandet tas bort:

2022-12-13

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på papper

Sidan uppdaterad 2022-11-21