Justerat protokoll från Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund 2022-12-12

Protokollet från Direktionen Jämtlands Gymnasieförbunds sammanträde 2022-12-12 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Direktionen Jämtlands Gymnasieförbund

Sammanträdesdatum:

2022-12-12

Paragrafer:

§41-74

Tillkännagivandet publicerades:

2022-12-16

Tillkännagivandet tas bort:

2023-01-07

Protokollet förvaras:

Förbundskansliet Östersund

Sidan uppdaterad 2022-12-16