Justerat protokoll från Kommunstyrelsen 2023-01-17

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-17 är nu justerat och finns tillgängligt på diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2023-01-17

Paragrafer:

§§ 1-21

Tillkännagivandet publicerades:

2023-01-20

Tillkännagivandet tas bort:

2023-02-11

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltning, P-huset, Prästgatan 15

Sidan uppdaterad 2023-01-20