Justerat protokoll från Tekniska nämnden 2023-01-24

Protokollet från Tekniska nämndens sammanträde 2023-01-24 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2023-01-24

Paragrafer:

§ 1-3

Tillkännagivandet publicerades:

2023-01-25

Tillkännagivandet tas bort:

2023-02-16

Protokollet förvaras:

Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

Sidan uppdaterad 2023-01-25