Justerat protokoll från Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund 2023-01-30

Protokollet från Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund sammanträde 2023-01-30 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund

Sammanträdesdatum:

2023-01-30

Paragrafer:

§§1-15

Tillkännagivandet publicerades:

2023-02-01

Tillkännagivandet tas bort:

2023-02-23

Protokollet förvaras:

Förbundskansliet Östersund

Sidan uppdaterad 2023-02-01