Justerat protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2023-03-01

Protokollet från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-03-01 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2023-03-01

Paragrafer:

§§ 11-17

Tillkännagivandet publicerades:

2023-03-08

Tillkännagivandet tas bort:

2023-03-30

Protokollet förvaras:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2023-03-08