Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2023-03-13 sekretess

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2023-03-13 är nu justerat och finns tillgängligt på papper

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2023-03-13

Paragrafer:

§§ 65-67

Tillkännagivandet publicerades:

2023-03-13

Tillkännagivandet tas bort:

2023-04-04

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på papper

Sidan uppdaterad 2023-03-14