Justerat protokoll från Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund 2023-03-13

Protokollet från Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbunds sammanträde 2023-03-13 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund

Sammanträdesdatum:

2023-03-13

Paragrafer:

§16-22

Tillkännagivandet publicerades:

2023-03-15

Tillkännagivandet tas bort:

2023-04-06

Protokollet förvaras:

Förbundskansliet Östersund

Sidan uppdaterad 2023-03-16