Justerat protokoll från Samordningsförbundet i Jämtlands län 2023-03-03

Protokollet från Samordningsförbundets sammanträde 2023-03-03 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Sammanträdesdatum:

2023-03-03

Paragrafer:

§ 5-12

Tillkännagivandet publicerades:

2023-03-15

Tillkännagivandet tas bort:

2023-04-01

Protokollet förvaras:

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Sidan uppdaterad 2023-03-15