Justerat protokoll från Kommunstyrelsen 2023-03-14

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-14 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2023-03-14

Paragrafer:

§§ 53-70

Tillkännagivandet publicerades:

2023-03-17

Tillkännagivandet tas bort:

2023-04-08

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, P-huset, Prästgatan 15

Sidan uppdaterad 2023-03-17