Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2023-03-29

Protokollet från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2023-03-29 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2023-03-29

Paragrafer:

§§ 16-29

Tillkännagivandet publicerades:

2023-04-06

Tillkännagivandet tas bort:

2023-04-28

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2023-04-05