Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2023-04-28

Protokollet från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2023-04-28 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2023-04-28

Paragrafer:

§§ 30-36

Tillkännagivandet publicerades:

2023-04-29

Tillkännagivandet tas bort:

2023-05-21

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2023-04-29