Justerat protokoll från Kommunstyrelsen 2023-05-09

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde 2023-05-09 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2023-05-09

Paragrafer:

§§ 107-155, § 149 omedelbar justering

Tillkännagivandet publicerades:

§ 149, 2023-05-10, resterande paragrafer 2023-05-12

Tillkännagivandet tas bort:

§ 149, 2023-06-01, resterande paragrafer 2023-06-03

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, P-huset, Rådhuset 15

Sidan uppdaterad 2023-05-12