Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2023-05-15

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2023-05-15, sekretess är nu justerat och finns tillgängligt på papper

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2023-05-15

Paragrafer:

§ 129

Tillkännagivandet publicerades:

2023-05-15

Tillkännagivandet tas bort:

2023-06-06

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på papper

Sidan uppdaterad 2023-05-15