Justerat protokoll från revisorernas sammanträde 2023-05-11

Protokollet från revisorernas sammanträde 2023-05-11 är nu justerat och finns tillgängligt i diariet på webben. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Revisorerna

Sammanträdesdatum:

2023-05-11

Paragrafer:

§15-16

Tillkännagivandet publicerades:

2023-05-16

Tillkännagivandet tas bort:

2023-06-07

Protokollet förvaras:

Revisionskontoret

Sidan uppdaterad 2023-05-16